Terug naar Nieuws

Lucht met Duisburg geklaard

De besturen van Tilburg en Duisburg hebben de ongeregeldheden bij de wedstrijd Duisburg-Tilburg van zondag 18 december jl. uitgebreid besproken. De clubs hebben in de eerste plaats hun oprechte teleurstelling over de ongeregeldheden uitgesproken en vervolgens is er een constructief overleg gevoerd om deze incidenten in de toekomst te voorkomen. Beide clubs benadrukten hun positieve en sportieve relatie, alsmede dat er maar één strijd bestaat tussen de clubs en dat is de sportieve rivaliteit die op het ijs, en alléén op het ijs, tot uitdrukking komt. Hiermee is de lucht geklaard en wordt uitgekeken naar het komende duel van zondag a.s. in Tilburg.