Terug naar Nieuws

Vooruitblik seizoen 2020/2021

‘Onvoorwaardelijke liefde voor het spel en de vereniging’

Beste trouwe supporter en liefhebber van Tilburg Trappers,

Of u nu als sponsor, Fanatics, seizoenkaarthouder, vrijwilliger, leverancier of anderszins betrokken bent bij de Trappers, een ding heeft u met elkaar gemeen: de onvoorwaardelijke liefde voor het spel en de vereniging.

Corona heeft ons allen (figuurlijk) in maart jl van deze “liefde” beroofd. Op dat moment werd ieders wereld geraakt door de impact die dit virus op onze samenleving heeft. Wellicht heeft u er persoonlijk mee te maken gehad, of in uw omgeving of bent u er zelfs dierbaren of bekenden aan verloren. De realiteit is wreed.

In de hectiek van de lock-down heeft het kabinet met regelmaat updates gegeven. Keer op keer klonken die niet rooskleurig voor de evenementen-, sport- en horeca-branche. Laat Tilburg Trappers nu juist met alle drie voornoemde domeinen te maken hebben.

Wij zijn een sportbedrijf met een horecavergunning waar evenementen plaatsvinden. Tilburg Trappers is dus ongenadig hard geraakt door de gevolgen van de lock-down en heeft weinig mogelijkheden om de opgelopen schade terug te verdienen. Wij zijn geen voetbalclub die kan leven op basis van uitzendrechten en televisie-inkomsten. Onze primaire inkomsten komen uit sponsoring, seizoenkaarten en recettes.

De afgelopen 2 maanden hebben in het teken gestaan van het inventariseren van kansen en risico’s die ons het komend seizoen te wachten staan. Daarbij is onder andere bepalend hoe u zich betrokken blijft voelen bij de vereniging. Hoe meer u uw betrokkenheid kunt en wilt tonen hoe beter wij u kunnen bedienen met ijshockeysport op het hoogst haalbare niveau op dit moment: de Oberliga.

Derhalve vinden wij het belangrijk u mee te nemen aan de hand van het afgelopen seizoen en de epiloog die Corona heet.

Begin maart, toen de dreiging van Corona bekend was, is er uitgebreid overleg geweest met de gemeente hoe wij als Trappers ons hierin gingen opstellen. In die fase was er nog sprake van vrijwilligheid. Gaat de wedstrijd wel of niet door konden we in het begin nog zelf beslissen. Toch kozen wij er in overleg met de gemeente voor, in de slipstream van de Oberliga, om meteen rigoureus in te grijpen en onze verantwoordelijkheid te nemen. Op maandag 2 maart hebben wij de spelersgroep ingelicht dat de eerste wedstrijd play offs tegen Selber Wolfe niet gespeeld zou gaan worden. Reeds 1 dag later was het met een zwaar gemoed, om te melden aan de spelers dat de competitie klaar was. Zelden hebben we zo’n groep teleurgestelde spelers gezien. De eerste week was iedereen lamgeslagen maar direct daarna hebben we onze schouders onder de opstart van het seizoen 20/21 gezet.

Zo’n adempauze geeft nieuwe inzichten en biedt ook mogelijkheden. Aan alle kanten begrijpt men onze precaire situatie en ook het feit dat de nieuwe werkelijkheid van 1,5 meter een dikke streep zet door optimale sportbeleving.

Allereerst hebben we gekeken naar de spelersgroep. Hoe kunnen we het seizoen voor hen acceptabel afronden? Naar de spelers hebben wij ondanks de crisis en de plotselinge stop onze verplichtingen volledig kunnen voldoen. Met de spelers zijn afspraken gemaakt over het inrichten van een spelersraad als klankbord en gesprekspartner voor het bestuur.

De gesprekken met de spelers over contractverlengingen zijn opgestart en binnenkort hopen wij onze selectie voor het seizoen 20/21 te kunnen voorstellen. Datzelfde geldt voor coaches en staf.

Met de sponsors zijn we op individuele basis en voor zover mogelijk in contact gebleven. We realiseren ons dat sponsorrelaties en  sponsorinkomsten onontbeerlijk zijn in tijden van crisis. Sponsors wordt gevraagd ook meer partner te worden dan louter “geldschieter”. Voor sponsorwerving is een commercieel team verantwoordelijk wat komend seizoen zal worden bijgestaan door Coen Reijnen en Paul Kremers.

In dat licht bezien vindt, volgens de richtlijnen van het RIVM, dinsdag 2 juni de allereerste sponsorbijeenkomst voor het nieuwe seizoen plaats. Hiervoor zijn een beperkt aantal sponsoren uitgenodigd. Alle andere sponsoren zullen zo spoedig mogelijk na 2 juni benaderd worden.
Inmiddels hebben we al een individueel gesprek met onze hoofdsponsors Versteijnen Logistics en Vanesch Verf Groep gevoerd en weten we dat we op hun toekomstige betrokkenheid mogen blijven rekenen.

De organisatiekant, het Trapperskantoor, hebben we tegen het licht gehouden en versterkingen aangebracht waar noodzakelijk. Hiervoor zal binnenkort meer informatie naar buiten komen. Uitgangspunt is een professionaliseringsslag te maken waardoor “beleving van een uniek avondje uit” nog meer centraal komt te staan.
De ingeslagen weg met Trappers culinair waarbij “pop-up” restaurants die on-site komen koken en gecoördineerd door Cookaholics gaat een vervolg krijgen.

De seizoenkaartverkoop start bewust later dan vorig seizoen. Vorig seizoen zijn we van start gegaan op 14 mei en nu zal dit gaan gebeuren in juni, gebaseerd op de meest actuele informatie en wat wettelijk toegestaan wordt. We verwachten zoveel interesse in seizoenkaarten dat dit wellicht start met een voorintekening op seizoenkaarten. In juni hoort u hier meer over.

Omdat er door het Outbreak Management Team is aangenomen dat jeugd minder bevattelijk is voor het Coronavirus, hebben wij inmiddels de jeugdactiviteiten opnieuw kunnen opstarten. Voor Tilburg Trappers is het erg belangrijk dat wij deze ruimte hadden. Hiermee bieden wij onze jeugdleden een zinvolle en sportieve vrije tijdbesteding, maar ook een houvast naar de toekomst. Voor jeugd ligt de horizon dichterbij dan dat bij volwassenen het geval is. Met het opstarten van de trainingen wordt voor onze groep jeugdleden weer hoop en vertrouwen gecreëerd en dat is weer belangrijk omdat ontegenzeggelijk jeugd de basis is van een gezond Tilburg Trappers. Zij zijn de kraamkamer met talenten waaruit in de toekomst een nieuw topteam wordt geformeerd.

Om de Corona-helden -de zorgverleners- en de gedupeerden in de horeca een “hart onder de riem” te steken zijn we enkele weken geleden een actie gestart onder de titel “Homegame”. Ongetwijfeld hebt u hierover gelezen op social media. We hebben T-shirts laten drukken met de tekst “thuis pakken we de winst”. Onze spelers hebben zich zeer dienstbaar gemaakt om persoonlijk Trappers relaties te bellen en ze te interesseren voor het homegame shirt en tegelijk te vertellen hoe zij deze Corona tijd doorkomen. De T-shirts worden verkocht voor € 30 per stuk en met de opbrengst van 1 shirt nodigen wij 1 zorgmedewerker uit voor een verzorgde avond Tilburg Trappers inclusief diner. De horeca, gecoördineerd door Cookaholics, profiteert hier dus 1 op 1 van want met € 30 van het shirt wordt steeds een diner met drankjes betaald. Twee vliegen in een klap en veel goodwill heeft dit ons opgeleverd. Er zijn nog beperkt shirts te koop. Mocht u, wat haast niet mogelijk is, de actie gemist hebben of wilt u alsnog een shirt; stuur snel een mail aan sales@trappers.nl en geef uw maat S, M, (L), XL of XXL door en het wordt voor u geregeld, zolang de voorraad strekt.

De laatste persconferentie van onze premier bevestigde dat per 1 juni de horeca weer open gaat. Ook u zult wel weer eens een terras, café of restaurant willen opzoeken. De 1,5 meter economie en de aantallen beperking (max 30 gasten en vanaf 1 juli max 100 gasten) zal er toe leiden dat u niet altijd terecht kunt. In dat geval onderzoeken wij of de beide lounges en Biergarten van Tilburg Trappers ook uitkomst kunnen bieden. Mocht dit kansen bieden dan laten wij dit direct weten en kunt u overwegen om eens met uw familie of vrienden groep een avond in juni, juli of augustus naar Tilburg Trappers te komen. In dat geval openen wij onze deuren speciaal voor u. U dient hiervoor wel vooraf een reservering te maken. Stuur daarvoor een mail naar sales@trappers.nl en wij laten u zo snel mogelijk weten of u met uw gasten terecht kunt.

Tot slot zijn we aan het onderzoeken op welke manier wij de wedstrijden bij u thuis kunnen brengen. De realiteit zal toch zijn dat het aantal bezoekers aan banden wordt gelegd en dat betekent dat we ook fans moeten teleurstellen. Uiteraard zullen we nauwsluitend contact houden hierover met onze sponsoren, het bestuur van de Fanatics en de seizoenkaarthouders, maar we kunnen het niet mooier maken dan wettelijk toegestaan.

Vanzelfsprekend is dit helaas ook een tijd om offers te vragen om als vereniging te overleven. Zoals wij u vragen uw betrokkenheid bij Trappers te blijven etaleren door uw sponsorrelatie te continueren, toch weer in te tekenen op seizoenkaarten, uw relaties uit te nodigen voor een onvervalste avond ijshockey van het hoogste niveau en uw vrijwilligerswerk voort te zetten, zo vragen wij onze interne organisatie zeer nadrukkelijk op kosten te letten en daar waar het de kwaliteit niet nadelig beïnvloedt terughoudend te zijn met uitgaven. Dat vragen en verwachten wij ook van onze spelers. Ook onze leveranciers vragen wij hierin mee te denken. Ieder gevonden “dubbeltje” is meegenomen en nodig.

In een notendop heb ik u op de hoogte gebracht waar we nu 3 maanden na de uitbraak van het virus staan en duidelijk gemaakt dat het virus Trappers ook hard getroffen heeft. Niettemin vertrouwen wij erop dat we met elkaar deze moeilijke periode doorstaan en dat we ook weer prachtig ijshockey gaan zien komend seizoen.

Wij kunnen het in ieder geval niet alleen, wij rekenen ook op u.

Stay Safe

Met sportieve vriendelijke groet,

Namens het algemeen bestuur

Gert-Jan van den Nieuwenhoff
voorzitter algemeen bestuur stichting Tilburg Trappers