Speluitleg

Spelregelwijzigingen 2014

1. Afmeting eindvakken

speluitleg1

De afstand van de korte boarding tot het hart van de blauwe lijn bedraagt 22.86 meter.

2. Onrechtmatige spelers

Het is van belang of de naam van een speler, en niet zijn shirtnummer, op het wedstrijdformulier voorkomt.

 • Indien een doelpunt wordt gescoord met een onrechtmatige speler op het ijs en dit wordt opgemerkt voor de eerstvolgende inworp, dan moet het doelpunt worden afgekeurd.
 • Als in de tijd dat een bestrafte speler zijn straftijd uitzit wordt opgemerkt dat deze speler onrechtmatig aan de wedstrijd deelneemt, dan moet de speler naar de kleedkamer worden gestuurd en moet zijn straf worden uitgezeten door een veldspeler die zich op dat moment op het ijs bevindt.
 • Indien tijdens de wedstrijd wordt opgemerkt dat een speler onrechtmatig aan de wedstrijd deelneemt, dan moet hij onmiddellijk de wedstrijd verlaten. Er volgt geen straf.

3. Puck op de rand van de boarding

Als de puck op de rand van de boarding belandt, dan wordt dit beschouwd alsof de puck zich in het speelveld bevindt. De puck mag met de hand van de rand worden gespeeld.

4. Puck uit het speelveld

 • Als de puck rechtstreeks uit de face-off buiten het speelveld belandt, wordt de daaropvolgende face-off op dezelfde plek genomen en wordt geen straf opgelegd.
 • Als de puck tegen spelers aankomt die over de boarding hangen of als de puck door het deurtje de spelersbank wordt ingeschoten, dan wordt de face-off genomen:
  ·      Op dichtstbijzijnde stip in het vak waar de puck werd geschoten, als het eigen spelers of eigen spelersbank betreft
  ·      In het neutrale vak grenzend aan de betreffende spelersbank, als het de spelers van de tegenstander of de spelersbank van de tegenstander betreft.
 • Als de puck tegen het net achter het doel of in de hoeken van de ijsbaan komt, dient er te worden afgefloten. Spelers wordt geïnstrueerd dat ze in een dergelijk geval moeten doorspelen, als de situatie niet door de scheidsrechter wordt waargenomen en er dus niet wordt afgefloten.
 • Als de puck door een aanvaller op doel wordt geschoten en de puck ketst via het doelframe buiten het speelveld, dan is de eerstvolgende face-off op een van de inwerppunten in het aanvalsvak.

5. Slew-footing

Dit is de actie dat een speler van achter onderuit wordt geschopt of dat een speler zijn been achter de tegenstander plaatst en deze vervolgens met arm of lichaam over dat been duwt.

Straf: match penalty.

6. Unsportsmanlike conduct

DEFINITIE: Een speler of teambegeleider die de regels overtreedt in relatie tot sportiviteit, fair play en respect.

 • Een speler of teambegeleider die regels met betrekking tot sportiviteit, fair play en respect overtreedt, wordt bestraft met een minor of bench minor penalty.
 • Een speler of teambegeleider die de blessure van een tegenstander viert of een medespeler feliciteert met het blesseren van een tegenstander, wordt bestraft met een minor of bench minor penalty.
 • Een aanvallende speler die sneeuw doet opspatten naar een doelverdediger die de puck vastklemt, wordt bestraft met een minor penalty.
 • Een speler die na het fluitsignaal op de doelverdediger schiet, wordt bestraft met een misconduct penalty.
 • Een grove overtreding op dit gebied of op een speler of teambegeleider, die volhardt in zijn onsportief gedrag, wordt bestraft met een (game)misconduct penalty.
 • Indien een speler nog blijft volharden in zijn gedrag nadat hij bestraft is met een misconduct penalty, wordt bestraft met een game misconduct penalty.
 • Een speler of teambegeleider die dreigt, die discrimineert op ras of etnische afkomst, spuugt, bloed smeert of seksueel getinte uitspraken doet, naar wie dan ook, wordt bestraft met een match penalty.

7. Nadere uitleg m.b.t. interference en lichaamspositie

 • Een speler heeft recht op het ijs waar hij zich op bevindt zolang hij zijn eigen schaatssnelheid en lichaamspositie gebruikt tussen de tegenstander en de vrije puck.
 • Een speler heeft recht op het ijs waar hij op staat en is niet verplicht om op zij te stappen om een tegenstander te laten passeren.
 • Een speler mag in het pad van de tegenstander staan mits hij zich voor de tegenstander bevindt en zich in dezelfde richting begeeft.
 • Een speler mag altijd van zijn lichaamspositie gebruik maken om zodoende de door de tegenstander af te leggen weg te vergroten, mits:
  ·      Geen gebruik wordt gemaakt van stick
  ·      Geen gebruik wordt gemaakt van de vrije hand
  ·      Geen illegal check wordt uitgevoerd
 • Noord-zuid / Oost-west beweging op moment van contact is niet toegestaan

Pick:

 • “Pick” is de actie van een speler die een tegenstander checkt die:
  ·      Niet in bezit is van de puck
  ·      Niet berekend is op de check
  ·      Geen legale strijd voert om de puck in een lijf tegen lijf gevecht om de puck
 • Een speler die zich van een ‘pick’ bedient:
  ·      Stapt in het pad van de tegenstander, zonder zijn lichaamspositie te behouden en daarbij de tegenstander uit het spel haalt.

Straf: interference

8. Interference

De straf voor interference is minimaal een minor penalty (voorheen: alleen een minor penalty).

9. Nadere uitleg checking to the head

 • Er bestaat niet zoiets als een legale check op het hoofd. Of dit per ongeluk of met opzet gebeurt, een directe check tegen het hoofd wordt altijd bestraft.
 • Checking to the neck / head: een speler die een tegenstander, met welk deel van zijn lichaam of uitrusting dan ook, raakt op hoofd of nek, of die een tegenstander met zijn hoofd tegen het beschermend glas of boarding dirigeert. Deze regel gaat boven elke andere regel met uitzondering van de regel die betrekking heeft op fighting (vechten).
 • Als een speler met zijn hoofd omhoog schaatst, in bezit is van de puck en een check van de tegenstander verwacht, geeft dat de tegenstander niet het recht hem op hoofd of nek te raken.
 • Als het initiële contact op het lichaam ontstaat en het lichaam of de arm glijden vervolgens tegen het hoofd of nek aan, dan is er geen sprake van checking to the neck and head area.
 • Als een speler een tegenstander, die met zijn hoofd naar beneden schaatst, zonder een opwaartse beweging checkt, dan is er geen sprake van checking to the neck and head area.

10. Face-offs

Een speler moet bij een face-off op zijn verdedigende helft van het ijs als eerste de stick op het ijs plaatsen. Voor een face-off op de middenstip geldt dat het bezoekende team als eerst de stick op het ijs moet plaatsen.

11. Gebroken stick

Een speler die zijn stick breekt mag enkel een nieuwe stick halen bij de spelersbank of overhandigd krijgen door een medespeler.

Sticks mogen niet over het ijs naar een medespeler worden geschoven (ook niet de stick van een doelverdediger). Bij een overtreding, volgt een straf voor degene die de stick naar een medespeler schuift of gooit. Als een speler van een medespeler vanuit de strafbank een stick krijgt overhandigd, dan wordt de ontvangende speler bestraft.

12. Doel van zijn plaats

 • Als een verdedigende speler zijn doel van de plaats brengt en de tegenstander maakt een doelpunt, dan is er sprake van een geldig doelpunt als:
  ·      De tegenstander schiet op doel voordat het doel van zijn plaats is.
  ·      De scheidsrechter van mening is dat de puck over de doellijn zou gaan, als het doel op zijn plaats was gebleven.
 • Als een verdedigende speler opzettelijk zijn eigen doel verplaatst in de situatie dat de doelverdediger is ingewisseld voor een extra veldspeler, dan kent de scheidsrechter een doelpunt toe aan het niet in overtreding zijnde team.
 • Het doel is van zijn plaats als:
  ·      Eén van de twee flexibele pinnen die het doel op zijn plaats moeten houden, uit de daarvoor bestemde houder zijn.
  ·      Als het doel van de flexibele pinnen komt.
  ·      Een of beide doelpalen zich niet vlak op het ijs bevinden.
 • In de situatie dat er geen gebruik wordt gemaakt van flexibele pennen, moeten de doelpalen zich op de doellijn vlak op het ijs bevinden op het moment dat de puck de doellijn passeert.
 • Als het doel van zijn plaats raakt tijdens het spel, dan wordt het spel stilgelegd als het doel niet in zijn normale positie terugkomt. Komt het doel in zijn normale positie terug, dan wordt het spel voortgezet.

13. Spelerswissel

Als tijdens een spelerswissel een speler, die het ijs opkomt of die het ijs afgaat, de puck speelt of op andere wijze aan het spel deelneemt, terwijl zowel de speler die het ijs op komt als de speler die het ijs afgaat zich nog beiden op het ijs bevinden, dan wordt een straf opgelegd vanwege te veel spelers.

14. Spin-o-rama

Een spin-o-rama (om de lengteas draaien) is bij een penalty shot niet toegestaan.

15. Hybride icing

Alleen in de Ere- en Eerste divisie wordt de hybride icing toegepast. In de overige divisies blijft de “oude” regel voor icing gehandhaafd.

 1. Indien een team met een gelijk aantal of meer spelers op het ijs de puck vanaf de eigen speelhelft op enige wijze (met stick, handschoen, schaats, lichaam) over de icinglijn van de tegenstander brengt, zonder dat de puck daarbij wordt aangeraakt, door welk team dan ook, is er sprake van icing. Dit is ook van toepassing als de puck via boarding of beschermend glas over de icinglijn wordt gespeeld.
 2. Onder de regel van ‘hybride’ icing moet een linesman 2 besluiten nemen. Als eerste moet hij constateren dat de puck van voor de middellijn tot over de icinglijn van de tegenstander geschoten kan worden. Vervolgens dient hij een inschatting te maken of de puck als eerste beroerd gaat worden door een verdedigende of aanvallende speler.
 3. Die tweede beslissing moet de linesman nemen uiterlijk op het moment dat de puck ter hoogte van een van de inwerppunten komt. Bepalend in deze zijn de schaatsen van de spelers.
 4. Wordt de puck zodanig gepasst of geschoten dat deze tegen of langs de boarding terug komt in de richting van de middellijn, dan moet de linesman inschatten wie van de aanvallende of verdedigende partij als eerste in bezit van de puck komt. In deze situatie is niet het inwerppunt, maar de locatie van de puck, bepalend.
 5. Als er geen “race” naar de puck is, moet er worden afgefloten op het moment dat de puck de icinglijn passeert.
 6. Als de “race” naar de puck niet meteen duidelijk maakt of de aanvallende of verdedigende speler in bezit komt van de puck, wordt er voor icing gefloten op het moment dat de puck de icinglijn passeert.
 7. Als in een icingsituatie het spel wordt stilgelegd, dan moeten de regels met betrekking tot het voorkomen van lichamelijk contact, streng worden nageleefd.
 8. Als in een icingsituatie wordt doorgespeeld omdat de aanvallende speler zich in een voor hem voordelige positie bevindt, dan zijn de normale regels met betrekking tot fysiek contact van toepassing.

speluitleg2

Icing, verdediger passeert als eerste het inwerppunt.

speluitleg3

Icing, verdediger en aanvaller zijn gelijktijdig bij het inwerppunt

Sponsoren
Adresgegevens
Nieuwsbrief

Tilburg Trappers maakt gebruik van cookies

 

Cookies zijn kleine bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. Er zijn verschillende soorten cookies die gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Voor het plaatsen van cookies is soms wel en soms geen toestemming nodig. Als u niet akkoord gaat met onze cookie statement dan plaatsen wij alleen de functionele cookies.

Als u meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die daarmee verzameld worden en over uw rechten op dit punt, lees dan de privacy verklaring om meer te leren over onze cookies.